Markus Savander

Psykologi, mindfulness-ohjaaja, joogaopettaja ja tuleva Tantric Life Coach

Olen Markus Savander ja vedän Kehräämöllä erilaisia työpajoja sekä ohjaan joogaa ja tantraa.
Työkokemukseni psykologina työterveyshuollon ja kuntoutuksen aloilla, jooga- ja meditaatioharjoitukseni sekä filosofiaharrastukseni yhdistyvät minussa siten, että painotan ihmisen elämäntaidon kehittymisessä ja kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa sisäänpäin kääntymisen, itsetutkiskelun, rauhoittumisen sekä selkeän ja totuudellisen kommunikaation taitoja. Näiden asioiden tunnustaminen ja harjoittaminen arjessa voivat viedä meitä kohti sellaisia henkisiä resursseja, joita emme välttämättä ole aiemmin tiedostaneet olevan olemassa. Yhteiskuntamme ja kulttuurimme opettaa, että onnea tulisi etsiä ulkoisista asioista. Ihmisellä ei ole kuitenkaan mahdollisuutta todelliseen onnellisuuteen ilman sisäisen maailmansa tutkiskelua ja itsensä kohtaamista rehellisesti.

Työssäni hyödynnän länsimaista psykologista tietämystä ja käytännön kokemusta mm. työuupumuksesta, stressistä, ahdistuneisuudesta, masennuksesta, kivusta, elämänkriiseistä, ihmissuhde- ja vuorovaikutusongelmista sekä elämää rajoittavista tunnelukoista. Psykologin työssä olen kohdannut ja ohjannut tuhansia ihmisiä ja työskentelyni lähtee liikkeelle aina asiakkaan kohtaamisesta hyväksyen hänet sellaisena kuin hän sillä hetkellä on. Yksilötyö tarkoittaa kahden tasa-arvoisen ihmisen kohtaamista ja työn tulokset syntyvät avoimen ja rehellisen vuorovaikutuksen seurauksena. Muutos lähtee ihmisestä itsestään, mutta vuorovaikutuksessa ongelmakohtia on mahdollista peilata asiakkaalle niin, että niin kasvua estävät henkiset esteet kuin piilossa olevat voimavarat nousevat tietoisuuteen ja sen myötä myönteinen muutos mahdollistuu.

Työskentelyotteeni on asiakkaan tarpeiden ja maailmankatsomuksen mukaan keskusteluun perustuvan ohjauksen lisäksi kehollista (kehollinen tunnetyöskentely, hengitys- ja rentoutusharjoitukset, mindfulness), tai filosofista/hengellistä (joogafilosofia ja muut omaehtoisen hengellisyyden muodot). Ihminen on äärimmäisen syvällinen ja monitahoinen kokonaisuus, jonka nykyiset terveydenhuollon käytännöt ja tieteellinen tutkimus saavuttavat vain osittain. Tutkimustieto lisääntyy ja terveydenhuollon käytännöt kehittyvät usein hitaammin ihmisen tarpeet ja käytännön työtä tekevien asiantuntijoiden ymmärrys. Tämän vuoksi nykyisellään huomiotta jäävät tarpeet, jotka perustuva ihmisen ymmärtäminen kokonaisuutena, voivat löytää täydennystä erilaisista henkisistä/hengellisistä traditioista.

Sitoudun kunnioittamaan asiakkaan toiveita ja maailmankatsomusta siten, että terapeuttista työskentelyä voidaan rajata esimerkiksi yksinomaan psykologiseksi. Tosiasia kuitenkin on, että nykyiselläänkin psykologian kenttä ovat jo laajentuneet sisällyttämään eri hengellisten traditioiden viisautta (mindfulness, myötätunto jne.) tutkimuksensa kohteeksi ja käytännön kliiniseen työhön. Lähtökohtaisesti en näe mitään estettä näiden yhdistämiselle. Tavoitteena on aina asiakkaan elämänlaadun paraneminen käytännön tasolla ja menetelmät valitaan tämän periaatteen mukaan.

Yksilötyön lisäksi koulutan ja ohjaan ryhmiä esimerkiksi stressinhallinnan, hyvän elämänhallinnan, tietoisen läsnäolon (mindfulness), keho-mieliyhteistyön sekä vuorovaikutus- ja tunnetaitojen teemoista. Näitä teemoja voidaan yhdistää ja muitakin voidaan sisällyttää.

Varaa yksilöaika, valmennuspaketti tai kysy lisää koulutuksista: markus.savander@varuna.fi
Sulje Menu